Analyser af klipperne i og omkring kratre på Mars fra rummet, viser at i al fald en del af Mars's atmosfære gemmer sig i klippegrunden.

Rundt omkring på Mars, har meteornedslag og skred blotlagt klipper der hidtil gemte sig op til flere kilometer under overfladen.

Og geologer har udsøgt sig og undersøgt disse områder meget nøje ved hjælp af CRISM spektrometeret (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars) på Mars Reconnaissance Orbiteren i kredsløb om Mars.

Og flere steder hvor underjordisk materiale er blevet blogtlagt, har de fundet carbonerede mineraler; Dvs. mineraler der er gået i forbindelse med kulstof. Fundene er typisk gjort i sammenhæng med fund af ler og nær større nedslagskratre. Både de carbonerede mineraler og ler dannes typisk i våde miljøer, så de mener at kulstoffet der indgår i disse carbon-forbindelser med størst sandsynlighed stammer fra CO2

Mars's nuværende atmosfæreDermed mener geologerne at undergrunden på Mars rent faktisk kan gemme på en ret stor del af den atmosfære den har haft på et tidligt tidspunkt i sin geologiske historie, mens den stadig havde en flydende kerne

LÆS MERE hos NASA