Print
Parent Category: Solsystemet
Category: Mars

Adskillige steder på Mars har man fundet deponeringer der tyder på at områderne har været havbund. Men problemet er at geologerne ikke har kunnet sige præcist hvordan det sparsomme vand kan have skabt et hav.

 Mars roverne har mange steder fundet sedimentære rester af salte og ler, der tyder på at store dele af det område de bevæger sig i kan have været dækket af hav.

Men geologerne har svært ved at redegøre for hvordan der kan have været bestået et hav på Mars. For selvom Mars's atmosfære har været tættere end den er idag, har den staduig været relativt kold, og selvom der selv den dag idag er meget vand i- og under overfladen har der aldrig været ..  ja oceaner af vand.

Men de seneste nye opdagelser har givet grobund for en gammel løs teori, om at der kan have været en stor sø på Mars, som er dannet ved at grundvand er sivet op gennem frakturer og revner i overfladen på lavtliggende steder og har dannet en- eller flere søer. De kan også have skabt de floddale og sedimenter man har observeret i områderne omkring lavsletterne

Og modellen behøver ikke en hurtig dehydrering af overfladen for at forklare det terræn vi ser idag, siger forskerne bag modellen. Efterhånden som vandet er langsomt forsvundet fra overfladen, er vandet sivet ned igen, er sletterne hvor der tidligere var havbund kollapset, og har efterladt områderne som et groft og kuperet terræn. Det ville også medføre at alle spor efter den hydrologiske aktivitet samtidigt forsvandt, hvilket vil forklare de manglende spor efter vand i de lavere bjergegne.

Modellen med vand der trænger op og forsvinder igen, kan ifølge forskerne have foregået på et hvilket som helst tidspunkt i Mars's historie, og kan endda være foregået mange gange, så Mars har haft forskellige have på forskellige tidspunkter. Sådanne gentagelser vil også kunne forklare de mange mudderbassiner man har fundet rundet omkring over store dele af Mars. Mudderbassiner kan fx. være kratre eller lavninger der er blevet fyldt med sedimenter, som efterlader et tykt lag ler på bunden. Ler kan genkendes fra rummet på dets særlige indehold af salte og mineraler som kan spores med spektrometre af MRO og Mars Express sonderne.


Kilde: Planetary Science Institute