Mars-sø phoenicis-lacus

Man skal ikke skue hunden på hårene, men nogle gange er førstehånds-indtrykket rigtigt. Det gælder fx. phoenicis-lacus på Mars som umiddelbart giver indtryk af en sø - og som er det!

phoenicis-lacus er et lidt lavere område på kanten af Syria Planum bassinetpå Mars. Der springer i øjnene med nogle fremtrædende farveforskelle, hvor phoenicis-lacus er betydeligt lysere end de omgivende områder.

Syria Planum

De lyse områder i Phoenicis-lacus, ligger omkranset af noget der kunne ligne kystlinier og ligger  nogle hundrede meter lavere. Derudover er der en stor sprække i bunden af den, der strækker sig hele 3km ned. Siderne i sprækkerne vidner meget tydeligt om en basalt undergrund, og der er en sanddækket bund

Mars-søen phoenicis-lacus

Analyser fra kredsløb af området viser tydeligt forhøjede koncentrationer af salte og vandopløselige mineraler, som fortæller en meget tydelig historie om en meget våd fortid.

Denne kløft og de mange sprækker over hele bunden af Phoenicis-lacus skyldes tektonisk aktivitet, fra et senere tidspunkt. hvor hele området blev løftet, og bunden af Phoenicis-lacus dermed krakelerede

SE MERE hos ESA