Mars Pathfinderens landingssted i 1997
MOLA kort centreret om Mars-koordinaterne 5°31'17"N, 30°51'24"W, med en opløsning på 460 m/pixel
For næsten 50år siden sendte Marine9 sonden billeder af noget der lignede et voldsomt floddelta, som geologerne mente måtte være dannet efter en kataklysmisk oversvømmelse af området for 3,5 mia år siden. Derfor landede man i 1997 Pathfinderen som sendte Sojourner roveren ud på en kort tur i netop det område, for at teste denne hypotese med fund af sedimenter der kunne vise at der havde været vand i deltaet

Men nye geologiske analyser af området med det digitale højde-kort MOLA og spektroskopiske data over området fra rummet som er publiceret i Nature, viser at den landede i et bassin som tidligere var blevet fyldt med lava og derfor havde modstået vandet, så Pathfinder dermed landede på et område som kun havde oplevet lidt vand ved "spild" fra det store hav 250km længere nordpå. Forskernes modeller viser at søen blev dannet- måske efter et meteornedslag - for 3,4 mia år siden. Derved løb store vandmasser ud fra havet og skabte deltaet. det frøs hurtigt til og overlevede nogle tusinde år inden det fordampede (sublimerede) skriver Planetary Science Institute