Den dominerende teori om Mars's to måner Phobos og Deimos, går ud på at de er indfangede asteroider. Men nye fund af phyllosilicater viser at de på et tidspunkt har været i kontakt med flydende vand og dermed formodentligt stammer fra Mars selv!

Tdiligere målinger af deres overfalder viser at de indeholder en held del silicater og dermed kunne stamme fra asteroidebæltet. Det  viste de første målinger efter ESA sonden Mars Express's tætte passage forb i den.

Men nærmere analyser af dataene har vist at den også indeholder en uventet forbindelse nemlig phyllosilicater, og at disse åbenbart stammer fra dens indre. Problemet er at phyllosilicater kun dannes ved længerevarende forbindelse med flydende vand og det er stort set umuligt i asteroidebæltet

Fundet er blevet bekræftet af 2 sæt målinger foretaget ved forskellige bølgelængder af hhv. ESA og NASAs sonder

Udover at  være enige om forbindelserne er der også overensstemmelse med kilden, idet det stammer fra samme område på månen.

Dermed mener forskerne at de kan være dannet efter et sammenstød mellem Mars og en større asteroide, eller være dannet sammen med Mars. Uanset den præcise oprindelse, mener de i alt fald at månerne har en længere forhistorie sammen med Mars.

Det kan ellers stride mod nylige baneberegninger fra ESA som ellers har vist at deres baner ikke er permanente, men at de på et tidspunkt vil styrte ned på Mars, men det forholder de sig ikke til i det fremlagte materiale

Kilde: Europlanet