Undersøgelser af en række af de Mars-kanaler som mange geologer har været helt sikre på må være gravet af vand, viser at de skyldes lava-springfloder istedet for vand. "De har ikke lignet noget, noget menneske har set på Jorden" siger geologerne bag undersøgelserne.

Geologer fra NASA og flere andre institutioner har de sidste år flere gange fremlagt materiale der viser flod-lignende kløfter på Mars, som de har været meget overbeviste om kun kan være gravet af flydende vand engang i Mars's hiistorie.

Men nye undersøgelser af geologer og astronomer fra Texas's teknologiske Institut Texas Tech af Mars's vulkanske forhistorie viser at der meget tidligt i Mars's geologiske historie har været voldsomme lava-strømme der kan have strømmet meget langt.

"Vi har fundet overvældende beviser for tidlige udbrud ved hovederne af disse store systemer, og for ekstraordinært store lava-volumener ved udmundingerne" siger forskerne. Efter at have fundet de vulkanske udspring har de med andre ord fulgt de mineralske spor efter disse voldsomme begivenheder, og har dermed fundet beviser fo rat netop de kanaler man mente måtte være gravet af vand, var af vulkansk oprindelse.

Eksempler på Mars-sten der er meget karakteristisk vulkanske

De siger samtidigt at det ikke udelukker vand, fordi der er lige så mange beviser for vand-opløselige processer på Mars. Men de mener at Mars's vand i dens våde periode, i vid udstrækning har været tilstede i form af damp.

Kilde: Texas Tech