Print
Parent Category: Solsystemet
Category: Mars

Hovedforudsætningen for håbet om at finde spor af liv på Mars, er de mange lersedimenter man har fundet. Men nu viser geologer at de også kan dannes af vanddampe i varm lava!.

Geologer har i årtier sværget på at de talrige ler-aflejringer man har fundet på Mars, kun kan betyde at der har været flydende vand på et tidspunkt.

Men nu viser geolologer i en ny artikel, hvordan lersedimenter kan dannes af vanddampe fra varm flydende lava.

Sedimenterede klippelag dannet i vandAlain Meunier fra det franske Universite de Poitiers siger; " For at krystallisere, behøver ler vand, men ikke nødvendigvis flydende vand. Ler-seimenter er med andre ord ikke eksklusivt typiske for vandbearbejdede jord eller klipper, men kan også krystallisere direkte fra magma"

rystallise, clays need water but not necessarily liquid water. In other words, clays are not exclusively typical of soils or altered rocks; they may crystallise also directly from magmas,"

Read more at: http://phys.org/news/2012-09-early-mars-hospitable.html#jCp

Dermed kan de lersedimenter man har fundet over store områder på på Mars, være dannet kort tid efter at Mars's overflade størknede af flydende lava lige efter dens dannelse.

Erkendelsen udelukker dermed ikke at nogle af sedimenterne kan være dannet af vand, men sætter spørgsmålstegn ved ideen at der har været et stort hav eller sø, som forklaring på de udbredte sedimenter man har fundet.

Så Mars har måske ikke været beboelig på det tidspunkt hvor livet begyndte på Jorden, hvilket i høj grad punkterer forudsætningerne for håbet om at finde spor efter liv på Mars

rystallise, clays need water but not necessarily liquid water. In other words, clays are not exclusively typical of soils or altered rocks; they may crystallise also directly from magmas,"

Read more at: http://phys.org/news/2012-09-early-mars-hospitable.html#jCp
rystallise, clays need water but not necessarily liquid water. In other words, clays are not exclusively typical of soils or altered rocks; they may crystallise also directly from magmas,"

Read more at: http://phys.org/news/2012-09-early-mars-hospitable.html#jCp

Kilde: artikel på doi