Mars-atmosfæreAdskillige observationer de sidste 10år, viser at der er methan i Mars's atmosfære. Men methanen dukker kun ret kortvarigt op i løbet af Mars-sommeren og forsvinder lige så hurtigt igen, selvom modellerne siger at det burde kunne overleve i godt 300dage.

På Jorden forbinder vi normalt methan med liv, men det kan også stamme fra geologisk aktivitet, eller fordampe fra lomer i permafrost. Der er ikke nogen grund til at tro at det skulle stamme fra liv på Mars, selvom nogle eksperter håber på det.

Methanen dukker normalt op over bestemte områder om Mars's ækvator i løbet af Mars-sommeren, og forsvinder igen i løbet af nogle måneder.

Og det er faktisk især dens hurtige forsvinden eksperterne ikke kan forklar. For ifølge den vidne og de modeller man har om Mars's tynde atmosfære burde det næsten tage methanen et jord-år (300dage) at fordampe ud i rummet og/eller blive nedbrudt af UV lys fra Solen.

Men det forsvinder faktisk i løbet af en måneds tid...!

Det kan forklares ved reaktioner med andre stoffer i atmosfæren såsom oxygen. Men hvis det var grunden ville atmosfæren være ryddet for det i løbet af få hundrede-tusinde år og det stemmer ikke overns med Mars's nuværende historie

Kilde: NASA's Astrobio.net