Print
Parent Category: Solsystemet
Category: Mars
Curiosity roveren på lerlaget i Gale Marskrateret
Curiosity roveren hard en sidet uges tid befundet sig på et geologisk meget interessant lerbærende plateayú i Galekrateret, for foden af kraterets centrale bjerg. Geologier interesserer sig især for ler, fordi det typisk associeres med deponeringer fra vandige opløsninger.

Man har ved tidligere lejligheder rundt om på Mars, detekteret methan i atmosfæren, men uden at kunne lokalisere kilder til methanen. Methan (CH4) er interessant fordi det stammer fra liv eller fra aktiv geologi. Og eftersom man ikke kender til eksempler på aktiv geologi på Mars, kan det være et ret spændende fund på den ene eller anden måde.

Men nu har Curiositys Sample Analysis at Mars (SAM) spektrometer registreret den højeste koncentration af methan man hidtil har registreret på Mars, med en mængde på 21 part per mia. (ppbv) skriver NASA