Geologer har analyseret udmundinger og aflejringer i Arabia Terra regionen i Firsoff-krateret på Mars, og har fundet at de alle følger samme retning; som de ville gøre hvis de stammede fra et grundvands-lag i undergrunden.

Monica Pondrelli og kolleger undersøgte den ækvatoriale lagdelte deponeringer (kaldet ELD) i Arabia Terra regionen i Firsoff-krateret, for at forstå deres dannelse og potentielle beboelighed. På plateauet er der talrige høje, fladt-liggende aflejringer og klitter.
Området på Mars
De tolker højene som mindre grundvandsudspring og skriver at skiftende grundvand synes at være den vigtigste faktor bag ELD deponeringerne.Det baserer de på at udspringenes retning passer med de geologiske lag og planetens rotation,som vil styre flydende grundvand i en bestemt retning

Pondrelli og kolleger bemærker også, at de udspringene inde kraterne sandsynligvis er opstået ved væskeudsivning gennem sprækker og kratervæggene.
Tilstedeværelsen af højene og aflejringer peger på en hydrologiske cyklus, som styrer grundvands udsivningerne, når overfladetemperaturerne er over frysepunktet.Forskerne skriver, at sådanne forhold i en lignende miljø på Jorden, ville have været et godt sted for mikrober.

Som grundlag for deres forskning, har Pondrelli og hendes kolleger udarbejdet et detaljeret geologisk kort over Firsoff krater-området. Det nye kort indeholder krater tælleinger og dateringer, en undersøgelse af de stratigrafiske relationer, og analyse af de deponeringernes geometrier. De konstaterer, at ELD'erne i området består af sulfater og andre mineraler som er typiske for evaporiter

LÆS GAS's More Evidence for Groundwater on Mars