Spektralanalysre af klipper fra satellitter i kredsløb om Mars, kan afsløre klippernes sammensætning - i alt fald når de er blotlagt for løst sand. Hidtil har man ment at Mars's klipper var ret simple, men nu viser fund af feldspar (KAlSi3O8 – NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8), at i alt fald vulkanske klipper ligner granit som det ser ud på på Jorden

Kilde: Georgia Tech