Fordeling af kratre som har været dækket af vand
Fund af leraflejringer (som kun kan dannes med vand) har forlængst dokumenteret at der har været vand på Mars. Men en ny undersøgelse af et antal større dybe kratre, viser nu at de har været fyldt af vand som har trukket sig tilbage og efterladt sedimenter og gravet kløfter og kanaler på kraterbundene.
Og fordelingen og dateringen af kratrene viser ifølge forskerne at de med stor sandsynlighed er blevet fyldt af et globalt netværk af underjordiske søer og grundvandslag, som siden har trukket sig tilbage. Dateringen for indtil 3,5 mia. år siden passer også med de indicer der er for at Hellas bassinet / krateret var fyldt med vand, skriver ESA