Planetariske forskere fra University College Dublin, University of Cambridge og University of Nantes, har fundet en sjælden "Esker" på Mars; En kløft fyldt med sedimenter ved Mars's ækvator.
En Esker er en smeltevandskanal man som regel finder under gletchere på Jorden. Det er kanaler der dannes af smeltevand fra glecthere som efter vandet er væk, fyldes med sedimenter- grus og sten. Og det er netop en sådan meget tydelig Esker de har fundet. "Det er almindeligt antaget at gletchere på mellem-breddegrader på Mars altid har været for kolde til at danne smeltevand, fordi temperaturerne på Mars er -55'C. Men vores studie viser at underjordisk vulkansk aktivitet og varme fra isens bevægelser, kan have skabt isolere is-afsmeltninger under nogle af gletcherne" siger PhD forskeren Frances Butcher og fortsætter ".. gletcherne kan have beskyttet liv fra farlig stråling og have skabt beboelige oaser"
Se"..Evidence forGeothermal Controls upon Recent Basal Melting" fra Open University, UK, Harvard mfl