I 1975 landede Viking sonden på Mars. Ved analyserne af luften og Mars-overfladen fandt man dengang CO2 og meget svage spor af vand. Men man fandt også det organiske stof dichloromethane, man troede bare ikke på det!

Prøverne fra dengang viste svag spor af vand med 15ppm chloromethane ved Viking1 landingsstedet. Ved Viking 2's landingsted fandt man også svage spor af vand, men med 50-700ppm CO2 og 0,04-40ppm dichloromethan.

Alene tanken om så avanceret en forbindelse som dichloromethan på Mars var meget overraskende. Man afskrev det også som værende spor af rester af rengøringsmidler fra analyse-ovnen, som opvarmede jordprøverne til 500oC, og som man derfor mente fik nogle svage rester desinfektionsmidler til at fordampe.

Og faktisk er der heller ikke chloromethaner på Mars. Men en ny analyse af resultaterne viser at man ved opvarmningen fik frigjort det fra klipper, hvor det indgik i andre forbindelse

Kilde: Journal of Geophysical research