Curiosity roveren har målt en 10x forøget koncentration af methan i boreprøver fra klipper i Gusev krateret.

Når man borer sig ned i undergrunden gennem forskellige tiders geologiske lag, kigger man længere og længere tilbage i tiden. Og her kunne man kunnet registrere en hurtig stigning og derefter et fald.
Curiosity's borehul  i
Det viser altså at der i en kortere afgrænset periode, har været processer der kunne aflejre methanrester. Netop den meget korte og afgrænsede periode, mener forskerne må betyde at det har været et lokalt fænomen.
Methan-stigningen i Cumberland boringen
"Denne midlertidige stigning i methan - skarpt op og derefter ned igen - fortæller os, at det har været en relativt lokal kilde" siger Sushil Atreya fra University of Michigan, Ann Arbor "Der er mange mulige kilder - biologiske eller ikke-biologiske - såsom interaktion med vand og klipper.
Så methanrester er altså ikke nødvendigvis ensbetydende med liv, men kan også "bare" betyde en periode med vand.

En anden ting Curiosity har målt er vand der er fanget i klipperne. Fordi Mars atmosfære/tyngdefelt er så ubeskyttet, taber den vand til det tomme rum. Men noget vand er tungere end andet: Tungt vand er vand der indeholder en brintisotop kaldet Deuterium. Og i og med at det er tungere, stiger andelen af det, jo længere tid vandet har været i atmosfæren, fordi det lettere almindelige vand forsvinder først.
Så ved at måle isotop-andelen i vandet ned gennem lagene, mener forskerne at kunne tidsbestemme vandet til en periode imellem 3,9 til 4,6 milliarder år siden.
Det er så den globale del af vandet historie på Mars;
Men de nye methan-fund viser kun halvt så høje koncentrationer, hvilket betyder at methanen er aflejret EFTER klippernes dannelse og er uafhængig af det globale vands historie

Hvad det mere præcist betyder, skal videre forskning nu afklare...

Kilde: NASA/JPL nyheder