Klipper på Mars Analyser af billeder og måleresultater fra Curiosity roveren på Mars, afslører tydelige sedimenterede lag. Roveren har tidligere fundet andre lerlag som også understøtter at der har været flydende vand i krateret, som dermed engang har været en sø.
De nye fund viser et helt andet samtidigt miljø;Dels er de lagdelte sedimenter typiske for deltaer med indtrængende vand og dels er der helt andre mineraler til stede. Dermed har der været rig mulighed for liv denengang.
Kilde: Curiosity Peels Back Layers on Ancient Martian Lake