Hottah fledlejet på Mars

Curiosity roveren har fundet et udstikkende klippelag på Mars, som geologerne er ret sikre på er et sedimenært konglomerat-lag. Med andre ord et klippelag der er dannet ved aflejringer fra løbende vand.

Fundet er gjort på kanten af Gale krateret.

Den type klippe dannes på Jorden kun ved at vand transporterer ler og småsten som ender som et klistret lag der med tiden bliver en sammenhængende klippe. Grunden til at geologerne er så sikre på at det er et sedimenteret lag, er at nærstudier af laget afslører også at der er grus indlejret i stenen.

Derudover er klipperne omkring stedet også meget afrundede, hvilket tyder også på at de er eroderet af noget der slider mere på stenene end bare vinden

Hottah fledlejet på Mars

Laget er ca. 5cm tykt. Grunden til at de stikker op som gammel asfalt er formodentligt at laget er blevet brudt af meteornedslag - muligvis det store der dannede Gale-krateret.

Kilde: NASA missionpages