Mars

Fordeling af kratre som har været dækket af vand
Fund af leraflejringer (som kun kan dannes med vand) har forlængst dokumenteret at der har været vand på Mars. Men en ny undersøgelse af et antal større dybe kratre, viser nu at de har været fyldt af vand som har trukket sig tilbage og efterladt sedimenter og gravet kløfter og kanaler på kraterbundene.
Og fordelingen og dateringen af kratrene viser ifølge forskerne at de med stor sandsynlighed er blevet fyldt af et globalt netværk af underjordiske søer og grundvandslag, som siden har trukket sig tilbage. Dateringen for indtil 3,5 mia. år siden passer også med de indicer der er for at Hellas bassinet / krateret var fyldt med vand, skriver ESA
Mars og dens polkalotter
Sidste år offentliggjorde forskere en stor sø af flydende vand under Mars' sydpol, baseret på radarmålinger fra ESA's Mars Express.
Men i deres publicering i Science diskuterede de ikke hvor dette stadig flydende vand kom fra. Det har naturligvis fået andre forskere til at regne på energibalancer.
Mars betragtes normalt som geologisk "død"; Dvs uden aktiv geotermisk aktivitet. Men hvis fundet er korrekt, skriver forskerne, må det betyde at der stadig er aktivitet under overfladen på Mars og at der som minimum må have været varmeh nok til et magmakammer (lava) indenfor de sidste 100 mio år."Hvis der stadig er magmatiske processer idag, kan de have været mere almindelige i den seneste fortid.. Det kan skabe et bedre miljø for flydende vand i undergrunden og dermed måske liv" skriver forskerne iflg AGU
Mosaik af Mount Sharp bjerget på Mars
Siden sin landing i Gale krateret i 2012, har Curiosity roveren lavet 700 gravitmetriske målinger af omkring Mount Sharp bjerget, som er det centrale bjerg i det 154km store Gale-krater.

Gale krateret er specielt ved at have et meget stort centralt bjerg,som geologerne mener er "vokset" op i løbet af milliarder år efter kraterets dannelse - en proces som geologerne ikke helt kunnet forklare. Men ved hjælp af de Curiositys målinger har geologer kunnet analyseret bjergets indre, og fundet at det er lavet af overraskende porøst materiale som er blevet dækket i tidens løb og dermed blevet komprimeret og gjort mere kompakt. Men det er ikke dækket af så meget materiale som de havde forventet, skriver Carneoige Science Institute
Det 82km tore Korolev krater  på Mars, fyldt med is
Mars Exspress sonden som fejrer sit 15'ende årom Mars, tog dette billede af Mars-krateret Korolev i April. Korolev krateret er næsten permanent fyldt med et tykt lag is, fordi det krateret virker som en kuldefælde; Når luft passerer ind over det dybe krater køles det ned og falder ned i krateret, hvor det bidrager til det permanente is-lag, skriver ESA. Billedet som er taget med High Resolution Stereo Camera (HRSC),er en 3D mosaik af 3 overflyvninger, som gør det muligt at se krateret i perspektiv.

Selvom Mars atmosfæren er tynd,kan den bære lys. Og når Solen står op på Mars og opvarmer luften, så temperaturen stiger op til 40-50grader, kan det høres. Det har NASA lavet et lille musikstykker over