Efter Italienske forskere i november 2018 viste at der findes søer af flydende vand under Mars polkalotter, har det sat yderligere skub i forskningen omkring eksistensen af underjordisk flydende vand på Mars. Man har tidligere fundet adskillige nyere "Gullies" eller kløfter i kratervægge på Mars, som man har ment kunne skyldes grundvand tæt på overfladen. Især én nydannet kløft som ESA havde fotograferet før og efter dens dannelse, har vist at der ér aktive processer igang. Men problemet med ideen om aktivt grundvand tæt på overfladen, er at Mars er dybfrossen.

Blandt andet derfor foreslår forskere fra University of Southern California, at disse Gullies kan være grundvand der er presset op fra dybereliggende grundvandsreservoirer, hvor tryk og temperaturforhold bedre kan holde vandet flydende.
"Vi foreslå derfor en alternativ hypotese om at de stammer fra en dybereliggende grundvandskilde under tryk, som presses op tiloverfladen lang revner i undergrunden. Vi har set de samme processer i Sahara og på den Arabiske halvø, som hjalp os til at undersøge de samme mekanismer på Mars" siger forskeren Essam Heggy

De konkluderer på den baggrund at revner inde i nogle Mars kratre har gjort det muligt for vandet at blive presset op til overfladen, og de har vist hvordan denne proces kan forklare de skarpe linjer i kratervæggene, skriver University of Southern California