Msrs's tynde atmosfære

I 1997 da Mars Pathfinder sonden landede på Mars, regvistrerede den kolde luftlommer 60-90km over Mars's overflade. Flere sonder har siden bekræftet anomalien ved observationer af skyer på Mars, som burde være umulige i Mars's tynde atmosfære.

4 Marts 1997 landede Mars Pathfinderen på Mars og indledte dermed en ny æra af Mars-udforskning. Men på vej ned gennem atmosfæren, registrerede den et lag af kold luft 60-90km over overfladen som først nu er forklaret.

Udover anomalien fra 1997, har senere sonder også registreret CO2-skyer som heller ikke burde kunne forekomme i  Mars's tynde atmosfære.

Jordens tætte atmosfære kan natudanne lag og fronter af varm og kold luft. Men i Mars's atmosfære  som kun er 1/1000  af trykket i Jordens atmosfære, burde det være umuligt.

En teori har været at de skyldes gravitionelle trykbølger, men der har hidtil ikke været data og viden nok til at teste denne hypotese. Men nu er modellerne af Mars-atmosfærens cirkulations-system blevet så forfinede at de sammen med mikro-modeller har kunnet bekræfte at sådanne gravitionelle trykbølger vil kunne redegøre for op til 12 graders temperaturforskelle, hvilket er nok til at danne CO2 skyer i Mars's mesosfære-lag som observeret.

Altså en god forklaring på de ellers umulige Mars-skyer.

Kilde: Americal Geophysical Union