Oversigt over Gale krateret

Curiosity roveren landede som bekendt i et ret stort krater ved navn Gale-krateret forrige uge. Her er dens nye hjem.

På billedet herover er Curiosity's landingsområde vis med en lille cirkel i den nederste/nærmeste halvdel af krateret.

Billedet herover er et 3D billede, som ESA's Mars-Express har taget fra rummet, og som derefter er lagt ind i en landskabs-model, hvor man kan se den fra alle vinkler.

Curiosity roveren efter landingen

Her ses et nær-billede af Curiosity roveren efter landingen, set fra rummet,

Detaljeret skanning af området omkring landings-zonen

Billedstriben til højre er taget langs NASA's Mars-Express Orbiters overflyvningsrute, i en retning der dækker Curiosity's planlagte rute ind langs kanten af det centrale bjerg og henover de mørke deponeringer.

Den lange stribe her er med andre ord et meget mere detaljeret billede af dens rute, der kun dækker 1/10 af oversigts-modellen's højde ovenfor.


Gale krateret
Det 154km store Gale krateret er belliggende på 5°24′S 137°48′E; Dvs. nogle hundrede km over Mars's ækvator.

Det centrale bjerg som kaldes Aeolis Mons er ikke mindre end 5,5km højt, så selvom Curiosity roveren er væsentligt bedre til at klare terræn end de tidligere rovere, vil det aligevel være for stor en mundfuld for den lille el-drevne bil at bestige det.

De geologisk mest interessante områder er under alle omstændigheder også mere de mørke aflejringer i bunden af krateret og naturligvis klippe-væggene.

Gale krateret er estimeret til at være mellem 3,5 og 4,5 mia. år gammel og menes dermed at være dannet en god milliard år efter Mars's blev til.


Det kan måske virke tåbeligt at placere en så potent rover som Curiosity inde i bunden af et krater. Men dels er Gale nøje udvalgt som et af de mest lovende områder at undersøge, og dels kan den også bruge temmelig lang tid på at undersøge så stort et krater som Gale.