Selvportræt af Curiosity roveren

Det er umuligt at sterilisere noget 100%. Derfor regner mikrobiologerne hos NASA også med, at mindst 250.000 bakterier har overlevet steriliseringen af Curiosity roveren. Så hvis den finder vand eller et is-lag på Mars, er ordren faktisk at den kun skal observere det fra afstand!

Af de 250.000 bakterier forventede man at de fleste ville blive slået ihjel under opsendelsen og i de mange måneders ophold i rummet, udsat for vacuum, kulde og hård UV-stråling.

Men de seneste års forskning har vist at bakterier er langt mere hårdføre end man tidligere regnede med. Fx. viste et ESA-forsøg på ISS, at bakterier kunne overleve flere dages direkte kontakt med rummet.

Bakterier overlever kun den slags ekstreme vilkår ved at krystallisere sig for en tid, hvorefter de kan tø op igen - selv efter mange år! Men i den tilstand er de handlingslammede og harmløse. Så hvis der skulle sidde lidt på roverens hjul og skrog ville de snart dø på overfladen af Mars, medmindre de skulle lande i skjul under en sten.

Så den største fare for kontaminering af Mars, er Curiosity's bor.

Dels har evt. bakterier på det, ligget relativt beskyttet under rejsen og dels vil det blive stukket direkte ned i beskyttelse under Jorden. Og hvis det rammer et is-lag eller vandlag, vil de have ret gode chancer for både at overleve og endda brede sig.

Derfor er forholdsordren, at hvis Curisoity opdager vand eller blotlagte is-lag , må den IKKE bore ned i det, men begrænse sig til at observere det på afstand med spektroskoper og laser.

Kilde: Los Angeles Times/LCT info services