Curiosity mars-roveren

Curiosity Mars-roverens atmosfæriskeinstrummnet har målt en overrepræsentation af tungere carbon isotoper i Mars's atmosfære. Målingen bekræfter at Mars's atmosfære fordampede ud i rummet, idet de lettere isotoper fordampede først.

Kilde: University of Michigan