Credit: NASA Mars Digital Imager/Nanna KarlssonMars har tydelige iskapper på polerne, men Mars har også bælter af gletsjere på mellembreddegraderne både på den sydlige og nordlige halvkugle. Gletsjerne er dækket af et tykt lag støv, så de fremstår som jordoverflade, men radarmålinger viser, at der under støvet befinder sig gletsjere, som består af frossent vand. Nye undersøgelser har nu beregnet gletsjernes størrelse og dermed hvor meget vand, der er i gletsjerne. Det svarer til, at hele Mars kunne være dækket af mere end én meter is.

Mars har tydelige iskapper på polerne, men Mars har også bælter af gletsjere på mellem-breddegraderne - mellem de blå linjer, både på den sydlige og nordlige halvkugle. Gletsjerne er dækket af et tykt lag støv, så de fremstår som jordoverflade, men radarmålinger viser, at der under støvet befinder sig gletsjere, som består af frossent vand.

Flere satellitter kredser om Mars, og på satellitbillederne har forskerne kunnet se, at der lå en form for gletsjere lige under overfladen. Men man vidste ikke, om det drejede sig om is, som bestod af frossent vand (H2O) eller af kultveilte (CO2) eller om det var mudder.


Ved hjælp af radarmålinger med NASA satellitten, Mars Reconnaissance Orbiter har forskerne kunnet opklare, at det drejede sig om vandis. Men hvor tyk var isen, og ligner den gletsjere på Jorden?

Det har en gruppe forskere på Niels Bohr Instituttet nu beregnet, ved hjælp af radarobservationer kombineret med isfylde-modelleringer.

Data kombineret med modelberegninger
”Vi har kigget på radarmålinger ti år tilbage i tiden for at se, hvor tyk isen er, og hvordan den opfører sig. En gletsjer er jo en stor klump is, og den flyder ud og får en form, som fortæller noget om, hvor blød den er. Det har vi så sammenlignet med, hvordan gletsjere på Jorden opfører sig, og ud fra det har kunnet lave modeller for isflydningen” fortæller Nanna Bjørnholt Karlsson, postdoc i Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Ved hjælp af radarmålinger med NASA satellitten, Mars Reconnaissance Orbiter har forskerne kunnet identificeret flere tusinde gletsjer-lignende formationer på Mars. På radarbillederne kan de se, hvor tyk isen er. (Credit: SHARAD, NASA/Karlsson et.al.)

Nanna Bjørnholt Karlsson fortæller, at forskerne har identificeret flere tusinde gletsjer-lignende formationer på kloden. Gletsjerne ligger i bælter rundt om Mars på mellem de 300-500 breddegrader – det svarer til lige syd for Danmarks beliggenhed på Jorden. De ligger både på den nordlige og den sydlige halvkugle.

De har gode detaljerede data i høj opløsning fra nogle af stederne på Mars, mens de kun har lidt mere spredte data fra andre områder. Men ved at supplere de mangelfulde data med informationer om gletsjernes flydning og form fra de meget gennem-undersøgte områder, har de kunnet beregne, hvor tyk og voluminøs isen er overalt i gletsjer-bælterne.

Gletcherne er dækket af støv, så de ligner almiindelig overfladeRadarmålinger viser, at gletsjerne er dækket af et tykt lag støv, så de fremstår som jordoverflade, men radarmålinger viser, at der under støvet befinder sig gletsjere, som består af frossent vand. (Credit: ESA/DLR/FU Berlin).

Kan dække hele kloden
”Vi har beregnet, at isen i gletsjerne svarer til over 150 milliarder kubikmeter is – det svarer til, at isen kunne dække hele Mars’ overflade i en tykkelse på 1,1 meter. Isen på mellembreddegraderne er altså en vigtig del af Mars’ vandreservoir” siger Nanna Bjørnholt Karlsson.

Når isen ikke er fordampet ud i rummet kan forklaringen faktisk være, at det tykke lag støv beskytter isen. Atmosfærens tryk på Mars er så lavt, at vandis simpelthen fordamper og bliver til vanddamp. Men gletsjerne ligger godt beskyttet under det tykke lag støv.

Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Geophysical Research Letter.

Kilde: Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet