En analyse af 226 aflejringer på Mars, dokumenterer og kortlægger hvor der engang har været søer, floder og kystlinier.

Dataene til de mange analyser stammer primært fra satellitterne om Mars, som spektroskopisk kan analysere overfladen og dermed sige nok om aflejringerne til at man kan identificere dem.  Men Opportunity roveren som snart skal ud af sin vintersøvn på kanten af Endeavour krateret, er lige nu meget nær en ren 'guldgrube' af sådanne aflejringer, som geologerne ser meget frem til at få analyser af.

Undersøgelsen af de 226 fundne ler-typer kan ifølge artiklen på baggrund af dataene fra rummet, skelne mellen lagdelte sedimenter, bundaflejringer og udløbs-aflejringer

Kilde: Science Direct