Mojave MånekrateretMan har i årtier ledt efter vand på Månen, som kan både er værdifuld viden om Månen, men som også er umådeligt værdifuldt, hvis man vil etablere en mere eller mindre permanent base deroppe.
Hidtil har man fokuseret på områder i permanent skygge ved Månens poler, men nyere satellit data viser at der er vand rundt omkring på hele Månen.

En ny undersøgelse af vand signaturerne som har sammenlignet med Månens topografi, geografi og hvornår på dagen de er observeret. Og de har fundet at vand-signaturerne er spredt over hele Månen, uden sammenhæng med landskabet."Vi ikke fundet nogen sammenhæng med tid på Månedagen eller breddegrader; Vand-signalerne synes altid at være til stede. Vandet er dermed ikke afhængigt af måneoverfladens sammensætning".
Hidtil har man ment at de spredte vandsignaturer må stamm efra vanddampe, som man håber/har regnet med, må blive "fanget" i skyggefulde steder. Men den nye undersøgelse viser altså at vandet er gemt i måneoverfladen og dermed desværre er svært tilgængeligt, skiver NASA