Månen er tættest på Jordeni sin bane i aften, hvor den også er fuld. Sammenfaldet kaldes "Supermåne", fordi Månen derved bliver 25% større end normalt. Se også NASA