Månen

Månektrater

Når et meteor rammer et atmosfære-løst legeme som Månen med hastigheder på 10-20km/sekund spredes og/eller fordamper meteoren. Men nye analyser viser at de bliver i krateret, når de rammer lodret med mindre end 12km/s.

Det forklarer en del fund af fremmede mineraler på Månen, men betyder også at der kan være proto-biologisk materiale fra Jorden på Månen!

Kilde: Nature

17 marts ramte et 40kg meteor Månen med en hastighed på 25km/s, og skabte en større eksplosion der ses som en række fotos herover (Se også video).

Nye undersøgelser af klippeprøver fra Apollo 15-17 har vist at Månens klipper indeholder en anseelig mængde vand. Analyser af Deuterium-hydriogen forholdet vise at det stammer fra en type meteoritter kaldet karbonerede chondriter, ligesom Jordens vand, Dermed stammer Månens vand sandsynligvis fra samme kilde som Jordens vand.

kilde: Carneige Science Institute

Traditionelt betragtes Månen som en gold stenklumo. Men med de sidste par års fund af først vand og s en ionosfære viser noget andet. Og nu viser det sig at den også har en atmosfære!

Trykket ved overfladen er godt nok kun 1/10.000.000.000.000 af trykket på Jorden, og den består mest af helium, argon, neon, ammoniak, methan og CO2. ... men den er der

LÆS MERE på NASA's missionpages

17 Dec. endte GRAIL sonden med et nedslag på Månen og skabte en gas- og støvsky efter nedslaget, som LRO sonden analyserede med  LAMP instrumentet (Lyman Alpha Mapping Project).  Udover de forventede stoffer registrerede den også Hydrogen og kviksølv.

Kilde: Southwest Research Institute