Månen

Billefde af krater på Månens bagside, far den kinsesiske Chang'e4 rover AFP har bragt de første billeder fra Månens, taget med Chang'e 4 roveren.

Zhang He som er direktør for Chang'e 4 projektet siger "Siden der ikke har været sonder på Månens bagside før, vil al videnskabelig information fra Chang'e4 være nyt for verden".

Chang'e 4 roveren vil nu kallibrere sine instrumenter og vente på en god lejlighed til at sætte roveren afsted fra sin landingsplatform. skriver China Daily
meteornedlag på Månen de sidste 2 år De såkaldte transient lunar phenomena (TLP) - forbigående glimt på månen - har været kendt og observeret i tusinde år. Men en 22 måneder lang observationskampagne med Kryoneri 1,2m teleskopet, har afsløret 55 af disse glimt, som man mener er meteornedslag på Månen.

TLP lysglimtende kan kun ses på Månens natside og dermed mest omkring nymåne og når Månen er oppe. Så selvom 22 måneder er lang tid, dækker det reelt kun over 90 timers observation, som afslørede 55 TLP'er.

Ved at ekstrapolere dette antal til hele Månens areal og , har astronomerne regnet ud at det svarer til 8 nedslag i timen i gennemsnit skriver ESA
Gamma-Reiner månehvirvlen ved Månens østlige kant
Gamma-Reiner månehvirvlen ved Månens østlige kant
Der er 5 kendte store Månehvirvler som denne på Månen. Gamma Reiner(bill.) ved Månens østlige kant er den mest kendte. Månehvirvlerne har længe været et problem, fordi de på den ene side menes at måtte være en effekt af magnetfelter, men på den anden side anses for nyere end Månens flydende kerne/magnetfelt.
Men nu har forskere fundet at jernholdigt materiale, der opvarmes over 600'C i lufttomt rum, samler sig lang magnetfelterne og bliver magnetiske. Dermed kan der være lokale magnetfelter i overfladen, som har skabt hvirvlerne,skriver forskerne fra Rutgers University
Observatiuoner af vand-is på Månen poler
Observatiuoner af vand-is på Månen poler
ESA har tidligere vist at der er gemt store mængder vand i Måneoverfladen. Man har også tidligere ledt efter tilgængeligt vand-is i de skyggefulde månekratre ved Månens poler: Blandt andet ved at sende sonder derop. Men nu har et amerikansk instrument - M3 - ombord på den indiske måne sonde Chandrayaan-1, observeret vand-is på Månens poler direkte, skriver NASA
Mojave MånekrateretMan har i årtier ledt efter vand på Månen, som kan både er værdifuld viden om Månen, men som også er umådeligt værdifuldt, hvis man vil etablere en mere eller mindre permanent base deroppe.
Hidtil har man fokuseret på områder i permanent skygge ved Månens poler, men nyere satellit data viser at der er vand rundt omkring på hele Månen.

En ny undersøgelse af vand signaturerne som har sammenlignet med Månens topografi, geografi og hvornår på dagen de er observeret. Og de har fundet at vand-signaturerne er spredt over hele Månen, uden sammenhæng med landskabet."Vi ikke fundet nogen sammenhæng med tid på Månedagen eller breddegrader; Vand-signalerne synes altid at være til stede. Vandet er dermed ikke afhængigt af måneoverfladens sammensætning".
Hidtil har man ment at de spredte vandsignaturer må stamm efra vanddampe, som man håber/har regnet med, må blive "fanget" i skyggefulde steder. Men den nye undersøgelse viser altså at vandet er gemt i måneoverfladen og dermed desværre er svært tilgængeligt, skiver NASA