Månen

Flere undersøgelser og analyser af Månens overflade har vist at de er store mængder vand  eller vandige opløsninger bundet i Måne-sandet.
Vi har fundet at hydroxyl-forbindelserne på Månen stammer fra protoner fra Solen som lokalt har dannet forbindelser med ilt.." siger professor James O'Neill.

Kilde: University of Michigan

krater

Bunden af nogle af Månens kratre ved polerne henligger i evig skygge. Og her har man tidligere fundet spor af vand. Nu bekræfter nye målinger med LRO-månesondens Mini-RF radar, at  5-10% af de skyggefulde områder kan være dækket af pletvis vand-is

LÆS MERE på LRO's missionpage

Som konspirationsteoretikerne jo har sagt i årevis, så HAR Månen en atmosfære. For selvom de fleste opfatter Månen som gold og uden atmosfære, så er den faktisk omgivet af en tynd atmosfære. Den stammer fra gasser der fordamper fra Månen og fra solpartikler fra solvinden som fanges af Månens magnet- og tyngdefelter. Nu har LAMP (Lyman Alpha Mapping Project)spektrometeret på NASA's  LRO-sonde om Månen, detekteret spor af Helium i Månens atmosfære. Det er indtil videre uvist om Heliummet stammer fra Månen eller solvinden, men det vil analyser af dataene snart afsløre siger NASA.

Kilde: NASA LRO missionpage

Månens overflade består af klipper og meget fint sand. Men det opfører sig markant anderledes end sand eller støv fra Jorden. Nu har Australske forskere fundet en mulig forklaring: Det er fyldt med nanopartikler af glas (smeltet sand) som giver det de anderledes karakteristiska der bla. gør det elektrisk ledende

LÆS MER på Queensland University of Technology

Allerede i 1892 kunne en astronom konkludere at Månens atmosfære var "mindre end 1/4000 af Jordens", baseret på målinger af okkultationer.  I 1976 viste Russiske prøver at der var vand i Måneklipperne - et fund som dog blev ignoreret af vesten og vestlige videnskabsfolk. Men nye analyser af deres resultater viser at de "holdt vand"

Kilde: arXiv