NASA's mini-SARS radar ombord på den indiske månesonde Chandrayaan-1, har ifølge NASA fundet tydelige spor af tykke lag is-aflejringer i- og omkring en lang række kratre ved Månens nordpol.

Ifølge deres opmålinger skulle der være 600mio. kubikmeter is!


Mini-SARS radaren kan trænge et stykke ned i undergrunden, hvor den bla. kan måle polariseringen af materialet.

Og dens målinger af den såkaldte Cirkulare Polariserings Ratio (CPR) viser tydelige signaturer af aflejringer af et solidt materiale, lige under overfladen i adskillige Månekratre nær Månens nordpol, som de entydigt tolker som vand-is, på baggrund af de konkrete signaturer.

De lyse områder på radarkortet herunder, har høje CPR-værdier som indikerer tilstedeværelsen af et radarreflekterende polart lag. De røde cirkler viser kratre der er omgivet af dette lag og det er alle nye friske kratre, mens de grønne markeringer er kratre, hvor laget er begrænset til det indre krater.

Det stemmer overens med hvad man ville forvente at finde, hvis der er et underjordisk islag, idet det hvide lag er materiale der er sprøjtet ud eftter nedslaget (ejecta) da krateret blev dannet, mens det kun findes i skyggen i bunden af de ældre kratre.

De vurderer tykkelsen af aflejringerne til at være flere meter tykke og har på den baggrund beregnet, at omfanget af isen svarer til omkring 600 millioner kubikmeter is, som ligger gemt lige under overfladen i de målte kratre der er af 2 til 15km's diameter.

LÆS MERE hos NASA