Månens bagside - højdekort

Målinger af Månens tyngdefelt hen over dens overflade med en præcision ned til 1,5km, viser at tyngde-feltet varierer meget lokalt hen-over dens overflade

De detaljerede målinger som er lavet af NASAs tvillinge månesatellit-par viser hvordan tyngdefeltet varierer med topografien.Ikke overraskende.

Men de nye kort viser også en 50% afvigelse fra det forventede! Altså at månens overflade gemmer mange skjulte kratre og at mange af de tilsyneladende store kratre ikke fylder så meget i dens tyngdefelt


Sammenlign selv tyngdekortet her, med det topografiske kort af dens bagside øverst...Kilde: Curtin University