Farvejodet kort over Månen "ruhed" og dermed overfladens alder

nye analyser af Månens overflades "rynker", viser hvordan de kan bruges til at vise overfaldens alder, på samme måde som menneskers rynker

På kortet herunder er de røde farver områder som har ujævnheder større end 500m og de blå er mere jævne områder som kun har ujævnheder i størrelsesordenen 50m.

Kort over Månens overflade

Farvekortene stemmer overens med magnetiske undersøgelser af Månens overflade, der viser en lignende sammenhæng med overfladens alder, sådan som geologerne har estimeret den

Kilde: NASA