Billede af kratre ved Månens sydpol, taget af Lunar Reconnescainse Orbiter Studier af den is der er fundet på Månen og især i kratre ved Månens sydpol viser at det kan komme fra flere kilder, og det er væsentligt at vide, hvis man vil udvinde det.

Forskerne har studeret fordelingen af isen rundt om i kratrene. Numeriske analyser og simuleringer af effekten af mindre meteoritnedslag, viser at gammel is ikke overraskende vil koncentrere sig i bunden af kratrene. Men lige så vigtigt er det at isen vil tiltage med dybden. Så hvis der er is på overfladen i bunden af kratrene, vil der være endnu mere længere nede!.

Men så er der også is fordelt i pletvist henover kraterbunden og siderne i mindre kratre, som er ret veldefineret hvilket antyder at det er af yngre dato og der var en overraskelse skriver forskerne fra Brown University. For hvis disse isdeponeringer er yngre, kommer udefra har det en anden kilde end den gamle is. Og i forhold til at udvinde det, betyder det også at det vil være ret overfladisk is.