Som konspirationsteoretikerne jo har sagt i årevis, så HAR Månen en atmosfære. For selvom de fleste opfatter Månen som gold og uden atmosfære, så er den faktisk omgivet af en tynd atmosfære. Den stammer fra gasser der fordamper fra Månen og fra solpartikler fra solvinden som fanges af Månens magnet- og tyngdefelter. Nu har LAMP (Lyman Alpha Mapping Project)spektrometeret på NASA's  LRO-sonde om Månen, detekteret spor af Helium i Månens atmosfære. Det er indtil videre uvist om Heliummet stammer fra Månen eller solvinden, men det vil analyser af dataene snart afsløre siger NASA.

Kilde: NASA LRO missionpage