Kort over Månens skorpe-tykkelse

Kinesiske forskere fra Hong Kong Polytekniske Universitet, har kortlagt tykkelsen af Månens skorpe, baseret på data fra den kinesiske ChangE-1 sonde der er i kredsløb om Månen, og data fra andre Måne-sonder.

Kortet er baseret på ikke mindre en 17mill. topografiske lasermålinger fra ChangE-1, sammen med data fra den Japaneske SELENE og den amerikanske Clementine sonde

Dermed har du kunnet estimere hvor tyk Månens skorpe er, baseret på "andre data" og en avanceret beregningsmodel. De vurderer at skorpene er 40km tyk på den jordvendte side, og 50km tyk på Mpånens bagside

Kort over Månens skorpe-tykkelse

Af deres kort herover fremgår det at Månens bagside er ca. 80-100km højere end den jord-vendte side. Hvad de baserer estimatet af den underliggende skorpe-tykkelse på fremgår dog ikke, men må være baseret på geologiske beregninger af skorpens bæreevne

Kilde: Hong Kong Polytechnic University