Marius Hill lava skakten og hulen
Da Selene månesonden for 10år siden gennemfotograferede Månen, fandt den bla flere dybe kratre eller skakter i Måneoverfladen. Flere har siden teoretiseret om at det kunne være indgange til lavatunneler fra Månens tidlige historie. Hvis nogen vil etablere en permament Månebase skal den beskyttes godt mod rummet barske klima. Derfor er eksistensen af eventuelle lavatunneler særdeles interessante, som en ideel beskyttelse på Månen.

Det fik forskerne fra JAXA/Purdue University til at undersøge området omkring et af dem, på Marius Hill sletten. NASAs tyngdemålinger vist at der kunne være tale om ret store huler. Og da de undersøgte radardataene fra Selene sonden, fandt de sekundære forsinkede ekkoer, som de tolker som huler. Og hvis de har ret, viser dataene at det ikke er små klaustrofobiske huler, men kilometerstore huler og kanaler, som er store nok til en hel millionby og som er geologisk stabil nok til at have eksisteret i milliarder af år.

Se Potential human habitat located on the moon fra Purdue University