Måne-klippe i Schiller krateret

Lunar Reconneisance Orbiteren har fanget dette meget detaljerede billede af sporet efter en rulle-sten på Månen, som formodentligt kun er Synsfeltet her dækker ca. 400m og klippen nederst er 8m i diameter

Sporet ligger på en skråning om det centrale bjerg i Schiller krateret som ligger på Månens sydvestlige kant set fra Jorden

Geologerne fra NASA-teamet estimerer at sporet kun er 50-100 millioner år gammelt.

Bemærk at det ca. 20m store krater øverst i billedet er uberørt af sporet og dermed må være dannet efter sporet er dannet

Måne-klippe i Schiller krateret

Kilde: LRO camera project page