Komet PANSTARRS 2012K1Solsystemets yderste del er den såkaldte Oort kometsky. De fleste af de kometer vi kender, er kometer i langstrakte elliptiske baner, som kommer ind om Solen med op til århundreders mellemrum. Men enkelt kometer er "førstegangs-kometer" som har ligget gemt som tidskaplser fra solsystemets dannelse, men pludselig er blevet skubbet ud af banen og som vi dermed ser for første gang. Komet C2012K1 var et eksempel på en sådan oprindelig komet.

Efter de normale teorier om kometernes oprindelse, ville man forvente at C2012K1 havde stærke Silicium-absorptionslinier. Men C2012K1 overraskede ved ikke at indholde meget Silicium, men istedet have større mængder kulstof. Dermed mener forskerne den består af større støvkorn, som normalt dannedes længere inde i solsystemet, end ude i Oort skyen. Fundet udfordrer dermed den gængse teori om kometernes oprindelse, men kan også betyde at C2012K1 har en særlig forhistorie.
Kilde: Comet’s First Passage Through the Solar System Reveal Unexpected Secrets