Jupiter og dens måner
Jupiters kraftige magnetfelt er et af de største "objekter" i solsystemet,som bærer megen energi rundt. Men nu har tyske forskere fundet såkaldte Helmholtz bølger om de større af Jupiters måner, som også har deres eget magnetfelt, Og kraften overasker, ford e har fundet at disse radiobølger er millioner gange stærkere end Jupiters eget magnetfelt, og at de genererer høj-energi ioner og stråling som transporteres rundt i hele Jupiter-systemet af JUpiters magnetfelt. Hidtil har man ment at dette stammede fra Solvinden, skriver Helmholtz instituttet i en presse-meddelse