http://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/images/mediumsize/PIA19048_ip.jpg
Billexdet er af JUpitermåpnne Europa, er en mosaik af billeder taget af Galileo sonden i 1999. Ved hjælp af moderne billedbehandling er billedet og farvegengivelsen forbedret, for at give et realistisk billede af hvordan Europa ville se ud, set med menneskelige øjne

Kilde: NASA Photojournal