NASAs Europa Clipper sattellit om Jupitermånen Europa
NASA har godkendt Clipper missionen til Jupiters ismåne Europa. Med godkendelsen begynder konstruktionen af satellitten som allerede er grundlæggende designet ud fra erfaringer fra Cassini og Galileo sonderne, men forventes at kunne ændre sig i løbet af konstruktionsfasen. Den forventes opsendt i 2023-25 og rejsen til Jupiter tager 4-5år, ligesom Juno-sonden.

Clipper skal gå i kredsløb om den isdækkede måne, for at kortlægge dens overflade og skaffe mere viden om det salt-ishav man er ret sikker på findes under en 10km tyk iskappe. Studier af Europa's geysere som menes at stamme fra det store undersøiske hav, har vist at det indeholder salte, organiske forbindelser og elektrolytiske processer, som alt i alt er gode betingelser for at i alt fald mikrobielt liv burde kunne opstå.
Kilde: NASA/JPL