Brint (Hydrogen) er hovedbestandelen i de store gasplaneter som Jupiter og Saturn. Men hvordan opfører brint sig under det voldsomme tryk- og temperaturforhold i deres indre: Er det en gas, flydende eller i fast form?

Det spørgsmål har man forsøgt at besvare ved at lave nogle komplicerede kvante-computer simulationer af forholdende i gasplaneternes centre. Holdet måtte bruge nogle meget sofistikerede kvante simulationer for at undersøge hvornår brint molekylerne skilles ad i frie hydrogen atom-kerner, og hvornår de samler sig i væske


Som vist her består solsystemets gaskæmper – Jupiter, Saturn, Uranus og Neptune – mest af  hydrogen.    Image courtesy: NASA

De fandt at den første fase transition mellem de rene atomer og brint i flydende form i planeternes indre, først sker ved 1 million atmosfæres tryk og en temperatur på 1700º Celcius.

“Undersøgelsen kaster lys over brintens opførsel under ekstreme vilkår  og kan bidrage til forståelsen af planetdannelser"  siger Eric Schwegler fra Lawrene Livermore.

De fandt en række densiteter (tryk) hvor den elektriske konduktivitet i væsken og dermed dens sammnhæng ændrer sig i ryk ved temperaturer under de 1700º Celcius, hvilket antyder at de store planeter måske har mange lag af brint i forskellige tilstande;

Efter hvad de oplyser er det endda muligt, at der kan være et hav af brint ovenpå en brint-atmosfære!

Simulationerne er lavet af forskere fra Universitetet i L’Aquia (Italien), Lawrence Livermore National Laboratory og på University of Illinois og publoiceres i Proceedings of the National Academy of Sciences juni 21-25 udgave.

Kilde: Lawrence Livermore National Laboratory