Print
Parent Category: Solsystemet
Category: Jupiter

Bølger i Saturn og Jupiters ringsystemer

Analyser af bølger i Jupiter og Saturns ring-systemer viser, at de - i alt fald delvist - kan føres tilbage til komet-nedslag på selve planeterne for 15 og 30år siden

Cassini sonden som har studeret Saturn og dens ringe i en årrække, fandt for lang tid siden, nogle bølger i ringene, som man først mente skyldtes de såkaldte "hyrde-måner" i ringene, men som man ikke helt kunne forstå sammenhængen med.

Astronomer fra Cornell University har derfor analyseret bølgerne meget nøje og simuleret dem i en omfattende computermodel. dermed har de kunnet datere dem tilbage til et kometnedslag på Saturn i 1983!

Bølger i Saturn og Jupiters ringsystemer

Nu har Jupiter jo også ringe omend de ikke er så tydelige. Og netop Jupiter oplevede et voldsomt nedslag da komet levy-Schumacher ramte den i 1996. Og de kunne også finde og spore de samme bølger i ringene som på Saturn.

"Det er virkeligt sejt at vi kan finde beviser for at planeters ringe kan blive påvirket af specifikke begivenheder i de sidste 30år, fremfor hundrede millioner år siden" siger Matthew Hedman fra Cornell university som også er en del af Cassini-teamet.

Derudover erd et også bemærkelsesværdigt at nedslagene på selve planeterne har denne effekt på ringene

Kilde: NASA/JPL og Cornell University