Geysere fra Jupitermånen Europa
Nye fund fra Cassini-sonden har netop vist hvordan brint-molekyler der undslipper isen fra is-månen Enceladus, efter al sandsynlighed stammer fra geotermisk aktivitet i havet under dens iskappe og at alle livsbetingelser dermed er tilstede i dens ishav. Man har tidligere set tegn på lignende geysere på den "tvillingemåne" Europa, som kredser om Jupiter. og nye observationer med Hubble viser for tredie gang noget der kunne ligne geysere, fra nøjagtigt samme sted på Europa. Dermed er det nu næsten sikkert at det er geysere og at Europa dermed måske også kan understøtte liv.
Kilde: Hubble Spots Possible Venting Activity on Europa fra ESAs Spacetelescope