Man har længe vidst at Jupiters is-måne Europa gemmer på "noget vand" under isen, men ikke hvor meget og hvor dybt det lå. Nu har man fundet et område hvor overflade-isen er brudt og isen er blandet med grød-is nedefra

Forskere fra bla. JPL og John Hopkins der har studeret billeder fra Galileo-sonden der var i kredsløb om Jupiter fra 1995 til 2003, har fundet billed-data der tydeligt viser to områder i overflade-isen som tyder på geologisk aktivitet.

Man har hidtil været usikker på hvad de to områder var, men de nye analyser at mens den ene af disse "pletter" tilsyneladende er færdig-dannet, er den anden stadig under udvikling.

Jupiter-månen Europa udsender ligesom Saturn-månen Enceladus jets der strømmer op gennem isen, så man har en særdeles sikker idé om at der gemmer sig noget - i alt fald til tider - flydende vand under isen. Resultaterne dokumenterer at der sker en is-blanding og dermed at der må være noget i alt fald ikke helt frossen is involveret. Og eftersom overfladen er dybfrossen ved -270oC må de flydende komponenter komme nedefra

Generelt har holdningen blandt forskere været at det formodentligt kilometer tykke is-lag der dækker dette hav eller søer ikke er godt for chancen for at finde liv der; For dermed er saltvandet (som man ved fra jettene) afskåret fra den kosmiske stråling som skal til for at skabe organiske forbindelser. Men det nye fund viser at der sker en blanding af isen fra overfladen med vandet eller isen nedenunder.

Så fra et astrobiologisk synspunkt er det altså et rigtigt spændende fund der kan give næring til drømmen om at finde liv udenfor Jorden. Og måske specielt fordi et eventuelt fund af mikrobielt liv på Europa engang i fremtiden vil være helt adskilt af livet på Jorden, så man ved at det ikke har samme rødder som livet på Jorden.

Kilder: John Hopkins University og NASA