Jupiters magnetfeltlinier målt af Juno sonden 2019 Pioneer sonden registrerede i 1980 et enormt magnetfelt om Jupiter. Men nu hvor Juno sonden kredser om Jupiter og har lavet en langt mere nøjagtigt 3D kort over magnetfeltet, har man for første gang kunnet vise hvordan magnetfeltet varierer over tid, og især ved at sammenligne med de 40år gamle data.

Juno sondens 3D kortlægning af magnetfeltet har allerede vist små variationer i magnetfeltet om især Jupiters ækvator. Astronomer fra Harvard har på baggrund af dataene opstillet en teori om at variationerne skyldes ændringer i Jupiters øvre atmosfære, hvor hvirvler og celler strækker sig 3000km ned i atmosfæren, hvor de påvirker magnetisk ladede atmosfærelag, som påvirker magnetfeltet. Jupiter er især kendt for sin store røde plet, men der er også en stor blå plet!. Visuelt fylder den ikke meget, men det gør den tilgengæld når man måler magnetismen. Og lige præcis over dén har Juno udvist de største fluktationer i magnetfeltet skriver NASA/JPL