Verdensbefolkningens udvikling fra år 1805 hvor vi rundede 1 mia,
3 danske forskere er de sidste dage kommet frem i pressen, med en bekymret udtalelse om klimaet og verdensbefolkningens udvikling,som får dem til at opfordre til at tage fat i problemet - måske med en et-barns politik som i Kina. Det har mødt massiv kritik fra politikere på begge sider af den politiske skala.

Vi har set masser af kurver over den globale temperatur, CO2, is osv. Men hvordan ser befolkningsudviklingen ud?
Ser man på UN's tal, har verdens befolkningsudviklingen forløbet som på figuren ovenfor (Kilder: worldometers og UN's tal).
Fra år 0 og frem til middelalderen var der kun 200-250mio. mennesker på Jorden. Ved industrialiserings begyndelse var der 1 mia., 2 mia i 1920 og i dag altså 8 mia. Verdensbefolkningen er altså 4-doblet på under 90 år!

Men udover at flere mennesker laver mere CO2 kræver de et større fødegrundlag, mere vand og mere energi. Så selvom vi reducerer vores individuelle CO2 aftryk med vindenergi og bønnebøffer, vil vores samlede klima-aftryk altså blive ved at vokse. Konklusionen er altså at vi ikke kan vende udviklingen uden også at dæmpe befolkningsudviklingen. "Det er et af de væsentligste problemer" siger Jørgen E Andersen fra AUC

I takt med udviklingen vil der også kommer stadigt flere og større katastrofer og krige, når det især er fattige og udsatte der kommer til. Det har UN derfor sat sig 17 mål for at ændre , men der sker for lidt. Og det er dét, der er forskernes pointe!