For 65mio år siden forsvandt dinosauerne pludseligt. Men en ny undersøgelse af tidligere masseudryddelser viser at de ikke altid foregår pludseligt, men kan komme etape-vist

Livet på Jorden har flere gange oplevet begivenheder der slog store dele af livet ihjel - senest for 65mill år siden da dinosaurerne forsvandt.

Det meteornedslag der slog dinosaurerne ihjel for 65mill. år siden kom meget pludseligt. Men de langt mere omfattende masseudryddelse før den - for 252mill. år siden, kom trinsvist over flere årtier.

Den var resultatet af en omfattende global opvarmning, som var resultatet af flere serier af vulkanudbrud, som øgede CO2 indholdet i atmosfæren og dermed skabte en global opvarmning.

Dermed uddøde stort set al landliv og 90% af det maritime liv.

Kilde: University of Cincinatti