Jorden15.000 internationale topforskere støtter i en artikel der er publiceret på flere universiteters hjemmesider op om en fælles advarsel om at vi netop nu befinder os i en tilstand af masseudryddelse; Antallet af arter er faldet til 42% af antallet i 1970.

Jordens biodiversitet er altså mere end halveret på kun 50år! Dermed er vi teknisk set i en tilstand af masseudryddelse - den sjette af slagsen de sidste 540 millioner år.

Samtidigt kan man se at selvom fiskeriet intensiveres, er den globale fangstmasse faldet med godt 20% de sidste årtier, så mængden af fisk - og ikke kun antallet af arter - er altså også faldende.
Kun menneskene bliver der flere af: Siden 1992 og altså på kun 25år, er antallet af mennesker steget med 2 milliarder eller 33%!. Det lægger pres på Jordens ressourcer, så vi nærmer os en grænse for Jordens bæreevne skriver Oregon State University

Derudover kommer de naturligvis også ind på vores CO2 emissioner, som vi gør alt for lidt for at reducere. Men det er ikke kun væksten der bekymrer forskerne som omfatter topforskere fra mange forskningsgrene inklusive adskillige nobelprisvindere. For det er også grunden til at vi stadig vokser. Det er befolkningsvæksten i de fattige lande kombineret med en stigende materiel vækst.

Så vi skal tage befolkningstilvæksten alvorligt, men lige så vigtigt skriver de at vi skal "..gentænke en økonomisk model der er baseret på vækst". Som en kendt økonom udtrykte det: "Kun sindssyge og økonomer kan tro på en evig eksponentiel vækst"